Wednesday, September 27, 2017

Tummy tuck and thigh lift - Κοιλιοπλαστική και λίφτινγκ μηρών


Γυναίκα 60 ετών με σημαντική λιποδυστροφία μηρών και κρεμάμενη κοιλιά μετά από απώλεια βάρους. Διενεργήθηκε κοιλιοπλαστική και λίφτινγκ μηρών.

Before and after tummy tuck and thigh lift.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/drstam.gr/
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207 

Sunday, September 17, 2017

Λιποαναρρόφηση κορμού και μηρών - Trunk and thighs liposuction

Σκοπός της επέμβασης είναι η διόρθωση του περιγράμματος του σώματος με την αφαίρεση λιπώδους ιστού, ενώ σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μέθοδος αδυνατίσματος.
Με την λιποαναρρόφηση επιτυγχνάνουμε μέσω μικρών οπών και τη χρήση ειδικής κάνουλας την αφαίρεση λιπώδους ιστού από περιοχές με υπετροφία όπως είναι οι γλουτοί, τα ψωμάκια, η κοιλιά, τα γόνατα, το στήθος, οι βραχίονες ή ακόμα το πρόσωπο και ο λαιμός.
Για καλύτερα αποτελέσματα και γρήγορότερη ανάρρωση, χρησιμοποιούμε την “tumescent” τεχνική, δηλαδή τη διήθηση της περιοχής που πρόκειται να λιποαναρροφήσουμε με διάλυμα φυσιολογικού ορού, αγγειοσυσπαστικού και ανασιθητικού φαρμάκου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνδυάζουμε τη λιποαναρρόφηση με την λιπομεταφορά δηλαδή με μεταμόσχευση λίπους από μια περιοχή του σώματος σε άλλη.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1-2 ώρες ή και περισσότερο ανάλογα την έκταση της περιοχής.

Τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με μέθη ή γενική αναισθησία.

Επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει μέσα σε 2-3 ημέρες αν η περιοχή που λιποαναρροφήθηκε είναι μικρή. Σε διαφορετική επρίπτωση απαιτείται ανάρρωση σε 7-10 ημέρες, ενώ το τελικό αποτέλεσμα είναι ορατό σε 6 -12 μήνες.

 Γενικά οι επιπλοκές της λιποαναρρόφησης είναι εξαιρετικά σπάνιες ειδικά αν πραγματοποιούνται σε ασφαλές χειρουργικό περιβάλλον. Πιθανή ασυμμετρία και μικρά βαθουλώματα είναι πιθανό να συμβούν, τα οποία όμως με την πάροδο του χρόνου βελτιώνονται αλλά μπορεί να είναι και μόνιμα. Λοίμωξη, αιμάτωμα, θρόμβωση και υπο- ή υπέρχωση του δέρματος είναι σπάνιες επιπλοκές.


Liposuction improves body shape by removing exercise-resistant fat deposits with a tube and a vacuum device. This procedure can be performed using the tumescent or the super-wet techniques. Liposuction techniques typically are performed after targeted fat cells are infused with a saline solution containing a local anesthetic and adrenalin to decrease blood loss, allow an easier removal of the fat, as well as diminish postoperative discomfort. This also reduces post-operative bruising and swelling. The most common locations for liposuction are: chin, cheeks, neck, and upper arms, the area above the breasts, abdomen, buttocks, hips, thighs, knees, calves, and ankles.

The patient usually returns to work after five days. More strenuous activity may be resumed after two to four weeks. Full recovery from swelling and bruising may take one to six months depending upon the amount of fat that is removed and the areas that were treated.

Risks:
Infection, asymmetry, rippling of the skin, pigmentation changes (hypo/hyper), injury to the skin, fluid retention and/or excessive loss of blood and fluids.


Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207 

Tuesday, September 12, 2017

Face lift, fat tranfer, botox - Λίφτινγκ προσώπου και λαιμού, μεταμόσχευση λίπους και Botox
Λίφτινγκ
Το μίνι λίφτινγκ αναζωογονεί το κεντρικό τμήμα του προσώπου και μερικώς την περιοχή του λαιμού.
 Διάρκεια επέμβασης
2-4 ώρες
Αναισθησία
Συνήθως πραγματοποιείται με γενική αναισθησία ή συνδυασμό τοπικής αναισθησίας και μέθης
Παραμονή στην κλινική
Συνήθως απαιτείται παραμονή στην κλινική για ένα βράδυ.
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Παροδικό οίδημα, μελανιές και αίσθημα τάσης στο πρόσωπο εμφανίζονται σχεδόν πάντα μετεγχειρητικά. Σπάνια μπορεί να εμφανιστεί αιμορραγία, φλεγμονή, νέκρωση δέρματος (καπνιστές), υπαισθησία στην περιοχή του αυτιού, κακώσεις νεύρων (συνήθως παροδικές), εμφανείς ουλές, ασυμμετρία.
Επιστροφή στις δραστηριότητες
Μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας μετά από 1-2 εβδομάδες. Έντονες δραστηριότητες ενδεικνύονται μετά από 3 εβδομάδες

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα του μίνι-λίφτινγκ διαρκούν τουλάχιστον για 5-10 χρόνια.


Facelift
Rejuvenates the central section of the face.
Procedure
The facelift rejuvenates the central section of the face, from the lower eyelid to the upper lip, by repositioning sagging tissues and enhancing the volume of soft tissue that is lost in the midface with age, sun exposure and gravity.
Length
The procedure takes approximately two to four hours
Anesthesia
General anesthesia or intravenous sedation and local anesthesia are used.
Inpatient/Outpatient
May be either an inpatient or outpatient procedure depending upon whether other procedures are being performed at the same time.
Possible Side Effects
Temporary swelling, numbness, weakness of facial muscles or dry eyes.
Risks
Infection, persistent swelling, persistent dry eyes, permanent muscle weakness or areas of permanent numbness are possible.
Recovery
The patient may resume work in seven to fourteen days. More strenuous activities may be resumed after three weeks.
Results
The results are usually permanent.

Stamatis Sapountzis (Dr.Stam) M.D.
Plastic Surgeon
Aesthetic and Reconstructive Surgery - Microsurgery
Tsimiski 99 Str.,54622,  Thessaloniki, Greece
tel:+30 6944292525, +302310252590
e: sapountziss@gmail.com
e: admin@drstam.gr
w: http://drstam.gr/en/

Follow us:

Website: www.drstam.gr
Facebook: https://www.facebook.com/stamatis.sapountzis
Instagram: https://www.instagram.com/dr.stam.plasticsurgery/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOy8HV-eupy7cTjFH530dDg
Twitter:https://twitter.com/StamPRAS
Blog: http://stam-pras.blogspot.gr/
Linkedin:https://gr.linkedin.com/pub/stamatis-sapountzis/2a/626/207